Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Gå til journalposten.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 2018005389
ArkivsakID: 18/5389
Dato: 21.02.2018
Tittel: Overføring av disponible midler fra 2017 til 2018 – drift og investering
Saksbehandler: Knut Skov Pedersen
Status: Saken er reservert
ACOS Innsyn levert av ACOS AS