Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Vis journalpost.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
Clear

  Arkivsak

  Arkivsak 2018003450
  ArkivsakID: 18/3450
  Dato: 29.01.2018
  Tittel: Spørsmål om miljørapporetring
  Saksbehandler: Hilde Stranden Lystad
  Status: Saken er reservert

  Dokument

  ACOS Innsyn levert av ACOS AS