Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Vis journalpost.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
Clear

  Arkivsak

  Arkivsak 2017030665
  ArkivsakID: 17/30665
  Dato: 14.11.2017
  Tittel: Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2019 - 2022
  Saksbehandler: Dag Leween Stien
  Status: Saken er reservert

  Dokument

  ACOS Innsyn levert av ACOS AS