Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Vis journalpost.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.

Arkivsak

Arkivsak 2016022247
ArkivsakID: 16/22247
Dato: 08.08.2016
Tittel: Franzefoss - områderegulering
Saksbehandler: Anne Sofie Bjørge
Status: Saken er under behandling

Dokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS