Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Vis journalpost.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
Clear

  Arkivsak

  Arkivsak 2016002483
  ArkivsakID: 16/2483
  Dato: 26.01.2016
  Tittel: Området mellom Granstubben, Vestre Kjøyavei, Marstranderveien og Vollsveien - endring av reguleringsplan
  Saksbehandler: Anette Rudshaug
  Status: Saken er avsluttet

  Dokument

  ACOS Innsyn levert av ACOS AS