Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Vis journalpost.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
Clear

  Arkivsak

  Arkivsak 2016000921
  ArkivsakID: 16/921
  Dato: 11.01.2016
  Tittel: Vestmarkveien 89 - detaljregulering
  Saksbehandler: Gro Magnesen
  Status: Saken er under behandling

  Dokument

  ACOS Innsyn levert av ACOS AS