Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Gå til journalposten.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 2015105335
ArkivsakID: 15/105335
Dato: 16.02.2015
Tittel: Lysakerbyen - samarbeid med PBE om prinsipplan VPOR
Veiledende plan for offentlig rom
Saksbehandler: Olaug Eidet
Status: Saken er under behandling

Dokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS