Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Vis journalpost.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
Clear

  Arkivsak

  Arkivsak 2015062515
  ArkivsakID: 15/62515
  Dato: 16.02.2015
  Tittel: Rapportering om rådmannens oppfølging av vedtak i sektorutvalg for bistand og omsorg
  Saksbehandler: Bjørn Røed
  Status: Saken er under behandling

  Dokument

  ACOS Innsyn levert av ACOS AS