Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2020673428
DokumentID: 22/137868 - Gamle Drammensvei 37-39: tilbakemelding sosi-fil
ArkivsakID: 21/11730 - Gamle Drammensvei 37-39 - detaljregulering
Journaldato: 18.07.2022
Brevdato: 18.07.2022
Dokumentansvarlig: Claudia Christine Gheorghe
Journalpostkategori: Epost

Sendt til

Astrid Humerfelt

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS