Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020660047
DokumentID: 22/124487 - Møteforespørsel - Jernbaneveien 11 - detaljregulering
ArkivsakID: 20/4053 - Jernbaneveien 11 - detaljregulering
Stabekktunet barnehage
Journaldato: 23.06.2022
Brevdato: 21.06.2022
Dokumentansvarlig: Roar Askeland
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Hille Melbye Arkitekter AS
Hausmanns gate 16
0182 OSLO
ACOS Innsyn levert av ACOS AS