Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020658179
DokumentID: 22/122619 - Dokumenter revidert etter 1.gangs behandling
ArkivsakID: 20/25980 - Ekkoveien 6 - detaljregulering
Journaldato: 21.06.2022
Brevdato: 21.06.2022
Dokumentansvarlig: Grethe K. Løvald
ACOS Innsyn levert av ACOS AS