Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020657929
DokumentID: 22/122369 - Supplering - Gamle Drammensvei 37-39 - detaljregulering
ArkivsakID: 21/11730 - Gamle Drammensvei 37-39 - detaljregulering
Journaldato: 21.06.2022
Brevdato: 20.06.2022
Dokumentansvarlig: Claudia Christine Gheorghe
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Mad Oslo AS
Postboks 411 Sentrum
0103 OSLO

Tekstdokument

  • PDF dokumentE-post (Hoveddokument, 656KB)

Dokumenter merket med "Ikke publisert" betyr at dokumentet er offentlig, men at det av ulike hensyn (personvern, åndsverksbestemmelser, mv) ikke blir publisert. Ønskes innsyn, kan dette fås ved henvendelse til saksbehandler/ansvarlig avdeling eller post@baerum.kommune.no.
ACOS Innsyn levert av ACOS AS