Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2020655585
DokumentID: 22/120025 - Mottatt privat planforslag - Gamle Drammensvei 37-39 - behov for tilleggsdokumentasjon
ArkivsakID: 21/11730 - Gamle Drammensvei 37-39 - detaljregulering
Journaldato: 22.06.2022
Brevdato: 21.06.2022
Dokumentansvarlig: Claudia Christine Gheorghe

Sendt til

MAD OSLO AS
Postboks 411 Sentrum
0103 OSLO
ACOS Innsyn levert av ACOS AS