Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020654941
DokumentID: 22/119381 - Fagkyndig plankonsulents planforslag - Gamle Drammensvei 37-39 - detaljregulering
ArkivsakID: 21/11730 - Gamle Drammensvei 37-39 - detaljregulering
Journaldato: 17.06.2022
Brevdato: 16.06.2022
Dokumentansvarlig: Claudia Christine Gheorghe
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Mad Oslo AS
Postboks 411 Sentrum
0103 OSLO
ACOS Innsyn levert av ACOS AS