Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020651533
DokumentID: 22/115973 - Godkjenning - Teknisk tegningsgrunnlag Stabekk sentrum
ArkivsakID: 20/3904 - Stabekk sentrum gater og byrom - detaljregulering
Journaldato: 14.06.2022
Brevdato: 12.06.2022
Dokumentansvarlig: Linn Løvik Francis

Avsender(e)

VIKEN FYLKESKOMMUNE
Postboks 220
1702 SARPSBORG

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS