Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2020628871
DokumentID: 22/93311 - Gjønnesjordet 30 m.fl. nytt gang- og sykkel bru - detaljregulering - 1. gangs behandling
ArkivsakID: 21/1421 - Gjønnesjordet 30 m.fl - detaljregulering
Journaldato: 03.06.2022
Brevdato: 01.06.2022
Dokumentansvarlig: Jannike Hovland

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS