Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2020614950
DokumentID: 22/79390 - Møtereferat 220422 Stabekk detaljregulering gater- og byrom Bane NOR
ArkivsakID: 20/3904 - Stabekk sentrum gater og byrom - detaljregulering
Journaldato: 05.05.2022
Brevdato: 03.05.2022
Dokumentansvarlig: Linn Løvik Francis

Sendt til

Joakim Bøhn
 
John Eggerud
 
Marit Louise Lindholm
 
Trine-Marie Molander Fjeldstad
ACOS Innsyn levert av ACOS AS