Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020574732
DokumentID: 22/39172 - Oppsummering digital verksted 07.02 stasjonstorget Stabekk
ArkivsakID: 20/3904 - Stabekk sentrum gater og byrom - detaljregulering
Journaldato: 22.03.2022
Brevdato: 25.02.2022
Dokumentansvarlig: Linn Løvik Francis
ACOS Innsyn levert av ACOS AS