Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2020563792
DokumentID: 22/28232 - 10.02.2022 Koordinering og utveksling informasjon mulighetsstudie parkeringskjeller
ArkivsakID: 20/3904 - Stabekk sentrum gater og byrom - detaljregulering
Journaldato: 15.03.2022
Brevdato: 11.02.2022
Dokumentansvarlig: Linn Løvik Francis

Sendt til

Håkon Akcora
 
Joakim Bøhn
 
Jon Christian Simenstad
 
Morten
 
Stabekk husene
ACOS Innsyn levert av ACOS AS