Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2020541547
DokumentID: 22/5987 - Invitasjon til verksted 07.02.22 Stabekk detaljregulering gater og byrom
ArkivsakID: 20/3904 - Stabekk sentrum gater og byrom - detaljregulering
Journaldato: 20.01.2022
Brevdato: 19.01.2022
Dokumentansvarlig: Linn Løvik Francis

Sendt til

Anne Marthe Kvernenes
 
Akcora Mette Lillan
Gamle Ringeriksvei 21 B
1356 BEKKESTUA
 
Amund Ertzaas
Storengveien 76
1368 STABEKK
ACOS Innsyn levert av ACOS AS