Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020536668
DokumentID: 22/1108 - Uttalelse fra Folkehelsekontoret – detaljregulering av Jernbaneveien 11 (Stabekktunet barnehage)
ArkivsakID: 20/4053 - Jernbaneveien 11 - detaljregulering
Stabekktunet barnehage
Journaldato: 04.01.2022
Brevdato: 03.01.2022
Dokumentansvarlig: Dorte Lysheim

Sendt til

Roar Askeland
ACOS Innsyn levert av ACOS AS