Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020528299
DokumentID: 21/247948 - Uttalelse – detaljregulering av Jernbaneveien 11 (Stabekktunet barnehage)
ArkivsakID: 20/4053 - Jernbaneveien 11 - detaljregulering
Stabekktunet barnehage
Journaldato: 16.12.2021
Brevdato: 14.12.2021
Dokumentansvarlig: Gry Nilsen

Sendt til

Roar Askeland
ACOS Innsyn levert av ACOS AS