Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020527423
DokumentID: 21/247072 - Oppsummering medvirkningsarrangement og inkomne merknader - Fornebuveien 35 m.fl. - detaljregulering
ArkivsakID: 19/24996 - Fornebuveien 35 mfl - detaljregulering
Journaldato: 15.12.2021
Brevdato: 13.12.2021
Dokumentansvarlig: Anette Rudshaug
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Norconsult AS
Postboks 626
1303 SANDVIKA

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS