Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2020520001
DokumentID: 21/239650 - 29.11.2021 Informasjons og koordineringsmøte detaljregulering gater og byrom Stabekk sentrum
ArkivsakID: 20/3904 - Stabekk sentrum gater og byrom - detaljregulering
Journaldato: 07.12.2021
Brevdato: 06.12.2021
Dokumentansvarlig: Linn Løvik Francis

Sendt til

Astrid Humerfelt
 
Bonum 2
 
Cathinka Narverud
ACOS Innsyn levert av ACOS AS