Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020519185
DokumentID: 21/238834 - Uttalelse fra By- og områdeutvikling – detaljregulering av Jernbaneveien 11 (Stabekktunet barnehage)
ArkivsakID: 20/4053 - Jernbaneveien 11 - detaljregulering
Stabekktunet barnehage
Journaldato: 15.12.2021
Brevdato: 14.12.2021
Dokumentansvarlig: Olaug Eidet

Sendt til

Roar Askeland
ACOS Innsyn levert av ACOS AS