Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020518856
DokumentID: 21/238505 - Uttalelse fra Natur-, vei- og miljøforvaltning, adm – detaljregulering av Jernbaneveien 11 (Stabekktunet barnehage)
ArkivsakID: 20/4053 - Jernbaneveien 11 - detaljregulering
Stabekktunet barnehage
Journaldato: 03.12.2021
Brevdato: 30.11.2021
Dokumentansvarlig: Anne Merete Andersen

Sendt til

Roar Askeland
ACOS Innsyn levert av ACOS AS