Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020518040
DokumentID: 21/237689 - Uttalelse fra PLNK v/naturmangfold - landskap - grønnstruktur - internt samordningsmøte – detaljregulering av Jernbaneveien 11
ArkivsakID: 20/4053 - Jernbaneveien 11 - detaljregulering
Stabekktunet barnehage
Journaldato: 03.12.2021
Brevdato: 01.12.2021
Dokumentansvarlig: Martine Knudsen

Sendt til

Roar Askeland
ACOS Innsyn levert av ACOS AS