Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020517883
DokumentID: 21/237532 - Uttalelse PLNK/Kulturvern – detaljregulering av Jernbaneveien 11 (Stabekktunet barnehage)
ArkivsakID: 20/4053 - Jernbaneveien 11 - detaljregulering
Stabekktunet barnehage
Journaldato: 30.11.2021
Brevdato: 29.11.2021
Dokumentansvarlig: Ingunn Stuvøy

Sendt til

Roar Askeland
ACOS Innsyn levert av ACOS AS