Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020510000
DokumentID: 21/229649 - Merknader fra Jon Ånestad m/flere - Gamle Drammensvei 37-39 - detaljregulering
ArkivsakID: 21/11730 - Gamle Drammensvei 37-39 - detaljregulering
Journaldato: 16.11.2021
Brevdato: 12.11.2021
Dokumentansvarlig: Claudia Christine Gheorghe
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Hilde Rylandsholm
Storengveien 80
1368 STABEKK
 
Jon Trygve Ånestad
Storengveien 80
1368 STABEKK
 
Mette Katrine Ryan
Storengveien 78
1368 STABEKK
ACOS Innsyn levert av ACOS AS