Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020507813
DokumentID: 21/227462 - Innspill fra Statsforvalteren i Oslo og Viken - Gamle Drammensvei 37-39 - detaljregulering
ArkivsakID: 21/11730 - Gamle Drammensvei 37-39 - detaljregulering
Journaldato: 12.11.2021
Brevdato: 10.11.2021
Dokumentansvarlig: Claudia Christine Gheorghe

Avsender(e)

STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN
Postboks 325
1502 MOSS

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS