Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2020506240
DokumentID: 21/225889 - Invitasjon til informasjon og koordineringsmøte detaljregulering gater og byrom Stabekk sentrum
Mandag 29.11.21 kl. 13-14:30
ArkivsakID: 20/3904 - Stabekk sentrum gater og byrom - detaljregulering
Journaldato: 11.11.2021
Brevdato: 10.11.2021
Dokumentansvarlig: Linn Løvik Francis

Sendt til

Andreas Tollefsen
 
AS Stabekkhusene
c/o Solito Forvaltning AS Storengveien 8
1358 JAR
 
Astrid Humerfelt
ACOS Innsyn levert av ACOS AS