Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020506174
DokumentID: 21/225823 - Uttalelse fra Pascual og Jonsrud - Fornebuveien 35 mfl - detaljregulering
ArkivsakID: 19/24996 - Fornebuveien 35 mfl - detaljregulering
Journaldato: 09.11.2021
Brevdato: 08.11.2021
Dokumentansvarlig: Anette Rudshaug
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Covadonga Castello Pascual
 
Geir Eivind Jonsrud
Arnstein Arnebergs vei 23
1366 LYSAKER
ACOS Innsyn levert av ACOS AS