Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020505987
DokumentID: 21/225636 - Uttalelse fra Hille Melbye Arkitekter AS - Fornebuveien 35 mfl - detaljregulering
Kopi
ArkivsakID: 19/24996 - Fornebuveien 35 mfl - detaljregulering
Journaldato: 09.11.2021
Brevdato: 08.11.2021
Dokumentansvarlig: Anette Rudshaug
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Hille Melbye Arkitekter AS
Hausmanns gate 16
0182 OSLO

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS