Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020505298
DokumentID: 21/224947 - Uttalelse fra Oslo kommune Fornebubanen - Fornebuveien 35 mfl - detaljregulering
Kopi
ArkivsakID: 19/24996 - Fornebuveien 35 mfl - detaljregulering
Journaldato: 09.11.2021
Brevdato: 07.11.2021
Dokumentansvarlig: Anette Rudshaug

Avsender(e)

Oslo kommune Fornebubanen
Postboks 322
1326 LYSAKER

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS