Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2020486790
DokumentID: 21/206439 - Svar på innsendt revidert skisseprosjekt - Fornebuveien 35 mfl - detaljregulering
ArkivsakID: 19/24996 - Fornebuveien 35 mfl - detaljregulering
Journaldato: 15.10.2021
Brevdato: 13.10.2021
Dokumentansvarlig: Anette Rudshaug

Sendt til

NORCONSULT AS
Postboks 626
1303 SANDVIKA
ACOS Innsyn levert av ACOS AS