Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020486685
DokumentID: 21/206334 - Varsel om oppstart med kunngjøringsannonse
15.10.21
ArkivsakID: 21/11730 - Gamle Drammensvei 37-39 - detaljregulering
Journaldato: 14.10.2021
Brevdato: 13.10.2021
Dokumentansvarlig: Claudia Christine Gheorghe
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Mad Oslo AS
Postboks 411 Sentrum
0103 OSLO

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS