Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020484655
DokumentID: 21/204304 - Kunngjøringsannonse og invitasjon til medvirking - Fornebuveien 35 mfl. - detaljregulering
11.10.2021
ArkivsakID: 19/24996 - Fornebuveien 35 mfl - detaljregulering
Journaldato: 13.10.2021
Brevdato: 11.10.2021
Dokumentansvarlig: Anette Rudshaug

Avsender(e)

NORCONSULT AS
Postboks 626
1303 SANDVIKA

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS