Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020474457
DokumentID: 21/194106 - Merknad fra Sameiet Gamle Drammensvei 41 - Gamle Drammensvei 37-39 - detaljregulering
ArkivsakID: 21/11730 - Gamle Drammensvei 37-39 - detaljregulering
Journaldato: 27.09.2021
Brevdato: 27.09.2021
Dokumentansvarlig: Claudia Christine Gheorghe
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Eierseksjonssameiet Gamle Drammensvei 41
v/OBOS Eiendomsforvaltning AS Postboks 6668 St Olavs Plass
0129 OSLO

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS