Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2020464923
DokumentID: 21/184572 - Innkalling til oppstartsmøte – detaljregulering av Gamle Drammensvei 37-39
ArkivsakID: 21/11730 - Gamle Drammensvei 37-39 - detaljregulering
Journaldato: 15.09.2021
Brevdato: 14.09.2021
Dokumentansvarlig: Claudia Christine Gheorghe

Sendt til

Mad Oslo AS
Postboks 411 Sentrum
0103 OSLO
 
Mad Oslo AS
Postboks 411 Sentrum
0103 OSLO
ACOS Innsyn levert av ACOS AS