Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020463515
DokumentID: 21/183164 - Uttalelse fra avd. PLNK/blågrønnstruktur – detaljregulering av Gamle Drammensvei 37-39
ArkivsakID: 21/11730 - Gamle Drammensvei 37-39 - detaljregulering
Journaldato: 14.09.2021
Brevdato: 13.09.2021
Dokumentansvarlig: Elin Horn

Sendt til

Claudia Christine Gheorghe
ACOS Innsyn levert av ACOS AS