Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020462718
DokumentID: 21/182367 - Uttalelse fra Statsforvalteren i Oslo og Viken - Sykkelvei med fortau mellom Dragveien og Gjønnesveien - endring av plan
ArkivsakID: 21/10183 - Sykkelvei med fortau mellom Dragveien og Gjønnesveien - endring av plan
Journaldato: 13.09.2021
Brevdato: 10.09.2021
Dokumentansvarlig: Claudia Christine Gheorghe

Avsender(e)

STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN
Postboks 325
1502 MOSS

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS