Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020462542
DokumentID: 21/182191 - Uttalelse fra Avfall og gjenvinning - Gamle Drammensvei 37 og 39
ArkivsakID: 21/11730 - Gamle Drammensvei 37-39 - detaljregulering
Journaldato: 13.09.2021
Brevdato: 10.09.2021
Dokumentansvarlig: Karin Solberg

Sendt til

Claudia Christine Gheorghe
ACOS Innsyn levert av ACOS AS