Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2020462309
DokumentID: 21/181958 - Referat fra oppstartsmøte – detaljregulering av Gamle Drammensvei 37-39
ArkivsakID: 21/11730 - Gamle Drammensvei 37-39 - detaljregulering
Journaldato: 01.10.2021
Brevdato: 30.09.2021
Dokumentansvarlig: Claudia Christine Gheorghe

Sendt til

Mad Oslo AS
Postboks 411 Sentrum
0103 OSLO
 
Mad Oslo AS
Postboks 411 Sentrum
0103 OSLO
 
Syrinhaven AS
c/o Stor-Oslo Eiendom AS Dronning Eufemias gate 16
0191 OSLO
ACOS Innsyn levert av ACOS AS