Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020445843
DokumentID: 21/165492 - Uttalelse fra Vei og trafikk – detaljregulering av Gamle Drammensvei 37-39
ArkivsakID: 21/11730 - Gamle Drammensvei 37-39 - detaljregulering
Journaldato: 30.08.2021
Brevdato: 27.08.2021
Dokumentansvarlig: Anastasia G. Berg

Sendt til

Claudia Christine Gheorghe
ACOS Innsyn levert av ACOS AS