Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020444907
DokumentID: 21/164556 - Uttalelse vann og avløp – detaljregulering av Gamle Drammensvei 37-39
ArkivsakID: 21/11730 - Gamle Drammensvei 37-39 - detaljregulering
Journaldato: 24.08.2021
Brevdato: 23.08.2021
Dokumentansvarlig: Reidar Kveine

Sendt til

Claudia Christine Gheorghe
ACOS Innsyn levert av ACOS AS