Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2020414088
DokumentID: 21/133737 - Høring / offentlig ettersyn - områderegulering for Ballerud - Johs Faales vei 80-100 - Kleivveien 22 - områderegulering
ArkivsakID: 21/10183 - Sykkelvei med fortau mellom Dragveien og Gjønnesveien - endring av plan
Journaldato: 28.06.2021
Brevdato: 25.06.2021
Dokumentansvarlig: Claudia Christine Gheorghe

Sendt til

Åsvang Tommy
102 Hillier St, Falls Church, Va 22046, USA
22046 
 
Åsvang Veronica E Høynes
102 Hillier St, Falls Church, Va 22046, USA
22046 
ACOS Innsyn levert av ACOS AS