Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020408888
DokumentID: 21/128537 - Kunngjøringsannonse oppstart av planarbeid - detaljregulering - Sykkelvei med fortau mellom Dragveien og Gjønnesveien - endring av reguleringsplan
ArkivsakID: 21/10183 - Sykkelvei med fortau mellom Dragveien og Gjønnesveien - endring av plan
Journaldato: 24.09.2021
Brevdato: 25.06.2021
Dokumentansvarlig: Claudia Christine Gheorghe
ACOS Innsyn levert av ACOS AS