Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020404074
DokumentID: 21/123723 - Skisse sykkelvei med fortau fra Dragveien mot Gjønnesveien
ArkivsakID: 21/10183 - Sykkelvei med fortau mellom Dragveien og Gjønnesveien - endring av plan
Journaldato: 16.06.2021
Brevdato: 16.06.2021
Dokumentansvarlig: Claudia Christine Gheorghe

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS