Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2020403700
DokumentID: 21/123349 - Ballerud - Johs Faales vei 80-100 - Kleivveien 22 - områderegulering - 1. gangs behandling
ArkivsakID: 21/10183 - Sykkelvei med fortau mellom Dragveien og Gjønnesveien - endring av plan
Journaldato: 21.05.2021
Brevdato: 21.05.2021
Dokumentansvarlig: Jannike Hovland

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS