Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020403575
DokumentID: 21/123224 - Endringskart 1. gangs behandling - Sykkelvei Dragveien-Gjønnesveien - endring av reguleringsplan
ArkivsakID: 21/10183 - Sykkelvei med fortau mellom Dragveien og Gjønnesveien - endring av plan
Journaldato: 16.06.2021
Brevdato: 16.06.2021
Dokumentansvarlig: Claudia Christine Gheorghe
ACOS Innsyn levert av ACOS AS